Har du mottatt faktura for leasing-pc?

Heretter sendes fakturaen ut digitalt til alle elever, eller til foresatte for elever som er under 18 år. Fakturaen vil komme som eFaktura, i digital postkasse, på epost eller som brev i posten og skal betales på vanlig måte.

Vaksinering av russen

Skien kommune tilbyr meningokokkvaksinering ved Skogmo videregående skole, tirsdag 16 oktober kl  12.00– 15.00 på helsesøsters kontor.

Foreldrekurs i matematikk 1PY

Informasjon og påmelding til foreldrekurset i matematikk 1PY

Husk å signere «Avtale om leasing-pc fra Telemark fylkeskommune»

I år sender vi for første gang ut pc-avtale digitalt til elever som starter i Vg1 og deres foresatte. Alle elever må signere leasingavtalen digitalt. Hvis eleven er under 18 år må også foresatte signere avtalen digitalt.