ÅPEN SKOLE

Skogmo har åpen skole 25. januar 2017

Tidspunkt: 1730-1930

 

TID FOR Å SØKE SKOLEPLASS

TID FOR Å SØKE SKOLEPLASS. VIGO har åpnet for å søke skole- / lærlingeplass 2017/18

Innovative elever på elektro

Mange elever jobber i ungdomsbedrifter på Skogmo. Rett før jul konkurrerte elektroelever seg i mellom.

YRKESFAGLØFTET

Både bedrifter og offentleg sektor vil i framtida ha eit stort behov for dyktige medarbeidarar med fag- og yrkesutdanning. Derfor er det nødvendig å heve statusen til yrkesfaga og få ned eit uakseptabelt høgt fråfall. 
Det trengs fleire lærlingplassar og fleire tilpassa utdanningsløp.